Lăng mộ đá của vua Tống – Lỗi ám ảnh của những tên trộm