TẠI SAO MỘ ĐÁ NGUYÊN KHỐI GIÁ CAO HƠN VẪN ĐƯỢC ƯA CHUỘNG?