Mộ đá công giáo 09

  • Mã: 09
  • Mẫu mộ đá công giáo thiết kế đẹp, đơn giản
  • Được làm bằng chất đá xanh lấy từ Ninh Bình và Thanh Hóa