Mộ đá hậu bành 08

  • Mã: 08
  • Mẫu mộ đá hậu bành thiết kế đẹp, đơn giản
  • Được làm bằng chất đá xanh lấy từ Ninh Bình và Thanh Hóa