BÀN LỄ ĐÁ 06

  • Mã:06
  • Mẫu Bàn lễ đá thiết kế đẹp, hiện đại
  • Được làm bằng chất đá xanh lấy từ Ninh Bình và Thanh Hóa