Cột đồng trụ từ đường, Đá xanh nguyên khối – Mẫu 08