CHIẾU RỒNG ĐÁ 03

  • Mã: 03
  • Mẫu Chiếu rồng đá nguyên khối thiết kế đẹp, hiện đại
  • Được làm bằng chất đá xanh lấy từ Ninh Bình và Thanh Hóa