Khu lăng mộ 025

  • Mã: 025
  • Khu lăng mộ đá thường bao gồm: mộ đá, lăng thờ đá, lan can đá, cuốn thư đá …
  • Lăng mộ đá là kết quả của nền văn hóa cổ, phong tục thờ cúng của người Á Đông, lăng mộ đá đi vào nếp sống thể hiện một nét đẹp trong lĩnh vực văn hóa tâm linh, quan niệm phong thuỷ của người Việt Nam.