Mộ đá ba mái 06

  • Mã: 06
  • Mẫu mộ đá ba mái thiết kế đẹp, đơn giản
  • Được làm bằng chất đá xanh lấy từ Ninh Bình và Thanh Hóa