CHIẾU RỒNG ĐÁ 05

  • Mã: 05
  • Mẫu Chiếu rồng đá nguyên khối thiết kế đẹp, hiện đại
  • Được làm bằng chất đá xanh lấy từ Ninh Bình và Thanh Hóa