HẠC ĐÁ 07

  • Mã: 07
  • Mẫu Hạc đá thiết kế đẹp, hiện đại
  • Được làm bằng chất đá xanh lấy từ Ninh Bình và Thanh Hóa