Mộ đá bát giác 04

  • Mã: 04
  • Mẫu bát giác thiết kế đẹp, đơn giản
  • Được làm bằng chất đá xanh lấy từ Ninh Bình và Thanh Hóa