Mộ đá đẹp, Mẫu mộ một mái đá xanh tự nhiên – Gia tốt nhất thị trường