Mộ đá hình tháp 09

  • Mã: 09
  • Mẫu mộ đá hình tháp thiết kế đẹp, hiện đại
  • Được làm bằng chất đá xanh lấy từ Ninh Bình và Thanh Hóa