CHIẾU RỒNG ĐÁ 08

  • Mã: 08
  • Mẫu Chiếu rồng đá nguyên khối thiết kế đẹp, hiện đại
  • Được làm bằng chất đá xanh lấy từ Ninh Bình và Thanh Hóa